AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Aanpak geweldsdelicten

Geweldplegers kunnen geweld gebruiken om, zoals bij een overval of straatroof, iemands geld of spullen af te pakken. Ook kan het geweld zelf centraal staan, zoals in het geval van mishandeling, bedreiging en vernieling. De politie geeft alle geweldsdelicten prioriteit bij de opsporing.

Bestrijding van overvallen

De aanpak van overvallen is een van onze prioriteiten. We investeren veel in de opsporing van daders van overvallen. Ook analyseren we risico's en dadergroepen en zijn alert op de mogelijke voorbereiding van dit soort misdrijven. Preventie en voorlichting zijn belangrijk in het optreden tegen overvallen. Wij richten ons daarbij vooral op het bedrijfsleven. Wordt een winkel, bank of woning overvallen, dan komt de politie altijd ter plaatse om een proces-verbaal op te maken, sporen veilig te stellen, hulp te verlenen aan eventuele slachtoffers en een rechercheonderzoek te starten.

Aanpak van vernieling

De politie houdt toezicht op plaatsen waar veel vernielingen worden gemeld. Ook neemt de politie naar aanleiding van meldingen contact op met de gemeente voor reparatie of vervanging. Vernielingen leiden namelijk vaak tot meer vernielingen.

Als u aangifte van vernieling van uw eigendom doet, kan de rechter de dader een gebiedsverbod opleggen. Deze maatregel geldt maximaal twee jaar en kan worden ingezet naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf. Jongeren van 12 tot 18 jaar verwijst de politie naar Halt.

Hoe veilig is mijn wijk