UITLEG

Zo komen criminaliteitscijfers tot stand

Mishandeling

Wanneer iemand een ander opzettelijk letsel toebrengt, of dat probeert, spreken we van mishandeling. Mishandeling is per definitie fysiek van aard (al zijn er natuurlijk ook negatieve psychische effecten).


Een mishandeling kan in het openbaar, maar ook in huis plaatsvinden. Daarom is dit misdrijf niet altijd even zichtbaar; vooral van de mishandelingen in huiselijke kring hebben we geen volledig beeld. We maken onderscheid tussen zware mishandeling (tot zelfs poging tot doodslag) en lichtere vormen van mishandeling.

Mishandeling voorkomen

Mishandeling valt in de categorie 'geweldsdelicten'.


Meer informatie

Terug naar overzicht

Hoe veilig is mijn wijk