AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Aanpak vermogensdelicten

Verreweg het grootste deel van de geregistreerde criminaliteit is vermogenscriminaliteit. Bij een vermogensdelict pakt een dader iets van een ander af wat niet van hem is. Voorbeelden van vermogensdelicten zijn fietsendiefstal, auto-, woning- en bedrijfsinbraak en zakkenrollerij. De politie probeert met verschillende initiatieven het aantal vermogensmisdrijven terug te dringen.


Woninginbraken

De aanpak van woninginbraken is een van de prioriteiten van de politie-eenheid Den Haag. Op plekken waar veel wordt ingebroken, zogenaamde 'hotspots', surveilleren agenten extra. Met deze en andere maatregelen proberen we de pakkans van daders te vergroten. Daarnaast investeren we veel in het opsporen van woninginbrekers.

Bij de aanpak van woningbraken werkt de politie nauw samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en het Openbaar Ministerie.


Diefstal van voertuigen

Ieder (motor)voertuig dat is gestolen, wordt direct opgenomen in een landelijk en Europees signaleringssysteem. Wij houden regelmatig verkeersacties en controleren daarbij op gesignaleerde (motor)voertuigen.

Door de strenge aanpak van veelplegers en door gerichte fietscontroles kunnen we honderden gestolen fietsen in beslag nemen en bij de eigenaren terugbezorgen. Ook preventieprojecten leveren een bijdrage in de strijd tegen fietsdiefstal.


Diefstal uit auto

Aan de hand van een 'hotspotkaart' kunnen wij op basis van de meest actuele informatie redelijk nauwkeurig bepalen waar en wanneer de meeste strafbare feiten worden gepleegd. Op die plaatsen en momenten zetten wij de meeste politieagenten in.

Het gebruik van camera's in combinatie met goede verlichting is helpt om auto-inbraken te voorkomen. Vooral in parkeergarages werkt deze combinatie van maatregelen preventief. Op 'hotspots' combineren wij camera's en verlichting met surveillance op tijden waarop veel wordt ingebroken, samenwerking met burgers, de inzet van een lokauto, aanpak van heling en het advies aan mensen om niets in hun auto achter te laten.


Zakkenrollerij

Om zakkenrollerij te bestrijden, letten surveillerende agenten in winkelcentra en op markten scherp op zakkenrollers. Het winkelend publiek wordt met flyers en posters geattendeerd op zakkenrollers. Wij werken hierbij nauw samen met winkeliers en marktkraamhouders.

Hoe veilig is mijn wijk