AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Bedreiging

Doe altijd aangifte!

Wordt u bedreigd of voelt u zich bedreigd? Doe dan altijd aangifte. De dienstdoende politieambtenaar beoordeelt bij aangifte of de bedreiging strafbaar is.

Dit kunt u zelf doen om bedreiging te voorkomen

Agressie en geweld komen in veel verschillende situaties en op veel verschillende plaatsen voor. Het is daarom niet eenvoudig om algemene tips te geven om bedreiging te voorkomen of te stoppen. Wat u moet doen bij een bedreiging hangt af van de situatie waarin u wordt bedreigd. En ook van de ernst van de bedreiging.

  • Soms lukt het om in gesprek te gaan met de bedreiger en kunt u door praten tot elkaar komen.
  • Als u bedreigd bent, is het goed om het aan iemand te vertellen: aan ouders, een goede vriend(in) of iemand anders die u vertrouwt.
  • Zoek hulp als de bedreiging ernstige vormen aanneemt!

Bedrijven en instellingen

Stel een beveiligingsplan op met aandacht voor eventuele bedreigingrisico's voor het personeel en de maatregelen daartegen. Denk bijvoorbeeld aan beperkte toegangsmogelijkheden, afscherming tussen klanten en medewerkers, toezicht en controle en waarschuwingssystemen, maar ook aan trainingen voor het omgaan met lastige klanten.


Meer informatie

Hoe veilig is mijn wijk