AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Diefstal van fiets

Doe altijd aangifte!

Is uw fiets gestolen? Doe dan altijd aangifte. De politie krijgt zo een goed beeld van deze vorm van criminaliteit en kan actie ondernemen. U kunt uw aangifte van fietsdiefstal ook doen via www.politie.nl/aangifte.

Dit kunt u zelf doen om fietsdiefstal te voorkomen

  • Zet uw fiets zoveel mogelijk binnen.
  • Stal uw fiets - als dat mogelijk is - in een bewaakte fietsenstalling.
  • Stal uw fiets op een drukke, goed verlichte plaats.
  • Zet uw fiets op slot.
  • Gebruik een of meerdere extra sloten van gehard staal, bijvoorbeeld van het ART- of MBT-keurmerk.
  • Maak uw fiets met voorwiel en frame vast aan een vast object, bijvoorbeeld aan een paal.
  • Bevestig het (extra) slot zo hoog en strak mogelijk.
  • Laat uw postcode en huisnummer in het frame graveren.
  • Laat de erkende vakman een registratiechip in uw fiets plaatsen.
  • Zorg dat u registratiegegevens bij u hebt bij de aangifte van een fietsdiefstal. Fietsregistratiekaarten zijn daar heel geschikt voor.


Een goede registratie helpt de politie bij de opsporing. Als we het merk, type en kleur van de fiets weten, is een fiets herkenbaar en beter op te sporen. Schrijf ook unieke gegevens zoals het framenummer en slotnummer op. U kunt dit ook doen op de website Stopheling.


Meer informatie

Hoe veilig is mijn wijk