AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Mishandeling

Doe altijd aangifte!

Bent u slachtoffer van mishandeling? Doe altijd aangifte. De politie krijgt zo een goed beeld van deze vorm van criminaliteit en kan actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met de gemeente en met veiligheidsinstanties als Bureau Slachtofferhulp.

Dit kunt u zelf doen om mishandeling te voorkomen

Omdat geweld in veel verschillende situaties en op veel verschillende plaatsen kan voorkomen, is het niet eenvoudig om algemene tips te geven om mishandeling te voorkomen of te stoppen.

Maar wat de oorzaak of aanleiding ook is:

  • Accepteer nooit dat u slachtoffer bent van mishandeling.
  • Kom voor uzelf op.
  • Onderneem actie: vraag steun en hulp in uw omgeving. Er zijn ook allerlei instanties die kunnen helpen.


Dit kunt u doen als u getuige bent van geweld op straat

  • Bel alarmnummer 112.
  • Mobiliseer omstanders en kijk of u samen iets kunt doen.
  • Onthoud de kenmerken van de dader(s).
  • Maak zo mogelijk een foto met een mobiele telefoon.
  • Verleen hulp aan het slachtoffer.
  • Laat zo nodig ook een ambulance komen.
  • Vertel de politie wat u hebt gezien of gehoord.

Meer informatie

Hoe veilig is mijn wijk