AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Overlast, wat kunt u eraan doen?

Omdat overlast in veel verschillende situaties en op veel verschillende plaatsen kan voorkomen, is het niet eenvoudig om algemene tips te geven om overlast te voorkomen of te stoppen.


Meld overlast altijd!

Overlast kan een negatieve invloed hebben op uw veiligheidsgevoelens of uw woongenot. Meld overlast daarom altijd. De politie krijgt zo een goed beeld van wat er speelt en kan actie ondernemen.


Geluidsoverlast

  • Heeft u veel last van het geluid dat een bedrijf maakt? Meld dit bij de gemeente. De gemeente onderzoekt uw klacht nauwkeurig. Bijvoorbeeld of het bedrijf niet de wettelijke normen overtreedt en de juiste vergunningen heeft.
  • Oorzaken van vliegtuiglawaai kunt u navragen bij de Luchtverkeersleiding Nederland.
  • Geluidsoverlast door bouwactiviteiten meldt u bij de politie. De politie controleert samen met de gemeente of de vergunningen voor de bouwactiviteiten in orde zijn.
  • Bij bijvoorbeeld muziekoverlast van uw buren belt u de politie.


Tips bij burenlawaai

  • Ga na van welke geluiden u last heeft. Is dat de radio of tv, huishoudelijke apparaten of deuren die worden dichtgegooid?
  • Wanneer hoort u deze geluiden en heeft u er altijd last van?
  • Praat met andere mensen in de buurt over de situatie, zodat u ook hun mening over het lawaai hoort.
  • Praat met uw buren. Misschien weten ze helemaal niet dat ze voor veel herrie zorgen. Probeer afspraken te maken, bijvoorbeeld over vaste tijden om piano te spelen.
  • Komt u er met uw buren niet uit? Neem dan contact op met uw woningcorporatie, de gemeente Den Haag, het Meld- en Steunpunt Woonoverlast of de politie.


Meer informatie

 

 

 

Hoe veilig is mijn wijk