AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Winkeldiefstal

Doe altijd aangifte!

Bent u gedupeerd door winkeldiefstal? Doe dan altijd aangifte. De politie krijgt zo een goed beeld van deze vorm van criminaliteit en kan actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met de gemeente en brancheorganisaties.

Dit kunt u zelf doen om winkeldiefstal te voorkomen

  • Deel uw winkel overzichtelijk in.
  • Plaats gewilde goederen in het directe zicht van uw personeel of in afgesloten vitrines.
  • Denk na over het gebruik van spiegels of camera's en de inzet van winkelsurveillanten.
  • Gebruik zichtbare en onzichtbare productbeveiliging.
  • Zorg dat uw huisregels voor iedereen zichtbaar zijn. Denk daarbij aan het gebruik van winkelwagen en -mandje, het afgeven of de controle van tassen, ruilvoorschriften en het tonen van legitimatie bij betaling met creditcards.
  • Train en instrueer uw personeel.
  • Spreek mensen aan op 'bijzonder' gedrag.
  • Maak afspraken over een burenhulpsysteem.
  • Maak afspraken met de politie over optreden bij niet-opvolgen van de huisregels.
  • Ontzeg de toegang aan bekende lastpakken.

Werk samen

Steeds meer ondernemers kiezen voor gezamenlijke beveiliging. Dit leidt tot een daling van criminaliteit en verhoging van het gevoel van veiligheid. Zeker wanneer ook politie, gemeente en brandweer bij de plannen betrokken worden.


Winkeliers en bedrijven die samen met deze partijen maatregelen treffen om de veiligheid te verhogen, krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Meer informatie

Hoe veilig is mijn wijk